Свободен форум

Начало » Онлайн реклама » Онлайн курс - Подготовка за изпит Goethe – A1/A2

Онлайн курс - Подготовка за изпит Goethe – A1/A2

Учебната програма акцентира върху използването на езика, както и върху приложението на четирите езикови способности (четене, писане, слушане и говорене) в ситуации от ежедневния живот. Студентите се запознават обстойно с формата на изпит Гьоте, както и с алтернативни стратегии за успешно завършване на всяка от неговите части в рамките на определеното време.

Всеки модул от онлайн курса - подготовка за изпит Гьоте (C1 - C2) обхваща различни теми, свързани със ситуации от реалния живот. Уроците по немски език са изработени с интерактивно съдържание. Това включва видео и аудио записи, допълнителни задачи за проверка на знанията и колекция от графики, които отразяват темата на урока. Активно се разработват следните компоненти:

Четене с разбиране - развиваме специални умения като Scannen, überfliegen, für Details lesen;

Слушане с разбиране - слушаме реални текстове и работим върху техники като auf Details hören, auf Meinungen hören;

Писмен изказ - научаваме и практикуваме разнообразни формати за писане, за да сме уверени и прецизни;

Устно изложение - изпитът има определен формат и освен правилно да говорим по дадена тема, ние също трябва да се вместим в определено време и да демонстрираме уменията си да обсъждаме, общуваме и слушаме идеите на другите.

Цена: 210 лв.

https://astoria-academy.com/course/подготовка-за-изпит-goethe-a1/

За повече информация и записване може да заповядате на адрес гр. Варна, ул. Презвитер Козма №8 или да ни потърсите на телефон: 0890320053 - Astoria Academy

13-05-2022 12:43 #9098
 

Отговор

*

За да вмъкнете изображение, напишете URL с i отпред ihttp://

Leave thiz field empty
Top Site Counter

Powered by scif